Vlaanderen kent een groot en verspreid ruimtebeslag. Dit heeft grote maatschappelijke en ecologische gevolgen. We moeten dus met z’n allen efficiënter omgaan met onze ruimte.
Om de bouwshift, in gang te zetten, mogen we ons niet alleen richten op de nadelen, maar moeten we ook kijken naar de kansen die deze transitie met zich meebrengt.
Endeavour maakte daarom samen met de Vereniging voor Ruimte en Planning een interactief werkpakket om met lokale verenigingen en hun achterban te zoeken naar aantrekkelijke oplossingen.
Dit werkpakket toont je de dringende noodzaak van een bouwshift, maar verruimt ook je blik door te inspireren en de kansen voor jouw wijk in de verf te zetten.
Tegen het einde van deze workshop heb je gebouwd aan een reeks acties die in jouw gemeente kunnen worden ondernomen, met een bijhorend stappenplan en rolverdeling.
Waar
Vlaanderen
Wanneer
2021
Voor
Vereniging voor Ruimte en Planning
Team
Jakob, Karolien